Cookies

Det glæder os, at De besøger vores web-sider, og vi takker for Deres interesse for vores virksomhed og vore produkter. Vi ønsker, at De skal føle Dem sikker, når De besøger vores web-sider. Derfor beder vi Dem være opmærksom på følgende:

1. Anvendelsesområde

Denne erklæring om databeskyttelse gælder i tillæg til øvrige forretnings- og brugerbetingelser for Max Weishaupt GmbH. Denne erklæring om databeskyttelse gælder dog kun for vores egne web-sider. Hvis De fra vores web-sider føres til andre web-sider, beder vi Dem om at undersøge hos den pågældende udbyder, hvordan Deres data anvendes hos denne udbyder.

2. Sikkerhed vedrørende dataoverførsel

Vi gør venligst opmærksom på, at overførsel af data på internettet (f.eks. ved kommunikation via e-mail) ikke er fuldstændigt sikkert. Det er ikke muligt at beskytte sine data mod tredjepart.

3. Uopfordret reklame og spam-mails

Vi accepterer ikke, at tredjemand anvender videregivne personlige oplysninger til videresendelse af reklame og informationsmateriale, som de pågældende personer ikke har rekvireret. Udbyderen af disse web-sider forbeholder sig ret til retlige tiltag, såfremt der f.eks. via spam-mails sendes reklameinformationer, som ikke er rekvireret.

4. Indsamling, behandling og anvendelse af persondata

Vores web-sider kan normalt anvendes uden at angive personlige oplysninger. I det omfang der indsamles personlige oplysninger på vores web-sider (eksempelvis navn, adresse, e-mail-adresse, telefonnummer, bankdata), sker dette såvidt muligt altid på frivillig basis, f.eks. ved bestillinger eller rekvirering af brochurer. Disse data videregives som hovedregel ikke til tredjemand, medmindre det er nødvendigt i forbindelse med afvikling af en ordre – især ved kontakt til leverandører. Vi forbeholder os ret til at behandle og lagre de data, som vedrører den pågældende ordre, i det omfang der er nødvendigt for udførelsen og afviklingen af ordren, og sålænge vi er retligt forpligtet til at opbevare disse data.

5. Kundens rettigheder

De har som kunde ret til vederlagsfrit at få oplyst de om Dem lagrede data samt ret til korrigering, blokering og sletning af disse data samt ret til at fortryde Deres ærinde. De kan ligeledes fremsende en erklæring eller sende spørgsmål vedrørende indsamling, behandling eller anvendelse af persondata via e-mail til info@weishauptenergi.dk

6. Cookies

Cookies anvendes for at gøre det lettere at anvende web-siden. En cookie er en lille tekstfil, som registrerer start og slut af besøget, IP-adresse, dato/klokkeslæt, den anvendte sti i browseren, de besøgte sider og søgninger. Disse cookies slettes som regel, når browseren lukkes ned. For at give Dem bedre adgang til vores web-sider anvender vi også længerevarende cookies, som bliver på Deres computer, og som genkendes ved Deres næste besøg på vores web-sider.
Cookies anvendes ligeledes til at levere helt anonyme data til 3. parts applikationer som Google Analytics. Cookies vil gøre din browsing oplevelse bedre.

De kan forhindre lagring af cookies på computeren ved at vælge “Blokér cookies”  i Deres browser-indstillinger. Dette kan dog begrænse de ydelser, vi kan tilbyde Dem på vores web-sider.