Op til 45.000,-*
i tilskud

*ved installation af en WWP S 14 ID jordvarmepumpe
i et hus større end 300 m2.

Tilskud til varmepumper
frem til 2026

Den danske regering satte for alvor varmepumper på dagsordenen, da de i Juni måned 2020, indgik en ny klimaaftale om at nedsætte CO2 udslippet. Målet er at få konverteret olie-, gas og biofyr til en mere klimavenlig opvarmning f.eks. i form af en varmepumpe.

For at sætte skub i denne konvertering, har man frem til 2026 afsat en stor pulje penge til tilskud. Puljen for 2020 blev med ca. 14.500 ansøgninger forholdsvis hurtigt udtømt.

Vi ser nu frem mod 2021, hvor der er afsat 375 mio. kr.
Vi afventer en udmelding fra Energistyrelsen for hvornår der åbnes for ansøgninger i 2021. Indtil videre forventes det, at puljen åbner i første kvartal, og tilskuddet gives efter først-til-mølle princippet, indtil puljen er tom.

På denne side, ønsker vi at gøre dig klogere på tilskud og dine muligheder.

Størrelsen på tilskud

Du kan opnå et tilskud mellem 22 – 45.000 kr. og størrelsen afhænger varmepumpens type, varmepumpens energimærkning og størrelsen på din bolig.
De højeste tilskud ydes til projekter/konverteringer til jordvarme i boliger/huse større end 300 m2.

Så den almene boligejer, der har et hus på ca. 150 m2 og udskifter sit gamle olie eller gasfyr til en luft til vand varmepumpe med energimærke A++, opnår et tilskud på 24.000 kr.

Hvad får jeg tilskud til ?

Hvis du ønsker at ansøge om tilskud til en varmepumpe, skal du konverterer fra olie-, gas-, eller biokedel, EL hus eller fjernvarme (såfremt denne nedlægges).
Ved biokedel forståes pillefyr, flis eller fastbrændsel.

Mange tak for din henvendelse, vi bestræber os på at svare indenfor 1-2 arbejdsdage. Såfremt du ønsker en hurtigere hjælp, bedes du kontakte os pr. telefon 43 27 63 00.
Noget gik galt - prøv venligst igen.

Nu du har besluttet dig for at ansøge om tilskud til en varmepumpe, foregår det hele på: https://ens.dk/service/tilskuds-stoetteordninger/bygningspuljen

Man kan ikke søge om tilskud til et projekt, der allerede er sat i gang eller er gennemført. Ligeledes er det en forudsætning, at arbejdet ikke er påbegyndt, inden der søges om tilsagn, dvs. man må ikke have lavet aftale omkring udførsel af arbejdet. Du må dog gerne have indhentet tilbud samt udarbejdet en projektbeskrivelse eller fået udarbejdet en energimærkning.

Arbejdet må først igangsættes når Energistyrelsen har givet tilsagn om tilskud. Du må altså ikke igangsætte arbejdet i den periode der ligger mellem ansøgningen og frem til man modtager et tilsagn om tilskud.

En god ide er, at læse ansøgningsvejledningen her: Vejledning til tilskudsansøgning

Når du skal udfylde ansøgningen om tilskud til en varmepumpe, skal du vide lidt mere om varmepumpens energimærke.
Skal din varmepumpe være mærket A+, A++ eller A+++.

Denne mærkning skal være bestemt ved 55º fremløb, hvilket de færreste varmepumper på markedet kan klare.
De fleste luft/vand varmepumper på det danske marked ligger med et energimærke A++, og opnår kun A+++ ved 35º fremløb.

Det er altså de færrest varmepumper, der er A+++ ved 55 grader.
Vi hjælper dig naturligvis gerne, med information og dimensionering af den rigtige varmepumpe.

Du kan finde mere information om vores varmepumper og energimærke her: Valg af varmepumpe

1 – Klik på https://ens.dk/service/tilskuds-stoetteordninger/bygningspuljen
Under hvordan søger man, klikker du på Energistyrelsens tilskudsportal, du kan også gå ind via Sparenergi.dk og finde linket til tilskudsansøgning.

2 – Du skal nu bruge dit NEM-ID til at logge ind på portalen.
På ansøgningsportalen følger du enkelt hvert trin omkring din bolig, og du tilkendegiver at du ønsker at udskifte din nuværende varmekilde til en varmepumpe.

3 – Du skal også have nogle ekstra bilag klar som dokumentation herunder:

  1. Udfyldt tro og loveerklæring ved ansøgning, denne findes her: Tro og loveerklæring
  2. Ansøger du på vegne af andre, skal du have en fuldmagt, denne findes her: Fuldmagt
  3. Dokumentation for ejerforholdet af boligen, denne findes på www.tinglysning.dk

4 – Godkend, ansøg og afvent tilsagn. I denne periode er du velkommen til at indhente tilbud på en varmepumpe, blot du ikke indgår aftale eller indkøb af ydelser til dit projekt.

Når du har fået tilsagn om tilskud, kan du trygt indhente tilbud eller afgive ordre på den ønskede varmepumpe.
Fra du har fået dit tilsagn, har du 2 år til at få gennemført dit projekt, derfor har du egentlig også god tid til at få valgt den rigtige løsning for dig og dit hus.

Hos Weishaupt er vi klar til at rådgive og hjælpe med valg og installation af ny varmepumpe. Husk fra d. 1. april 2021, skal VVS-installatøren være VE-godkendt, hvis du skal have tilskud til varmepumpen.

Weishaupt er VE-godkendt, og kan derfor være dig behjælpelig, med en god og korrekt installation af en varmepumpe.

VE-godkendelsesordningen er for de virksomheder, der er blandt de bedste til at installere små vedvarende energianlæg som varmepumper, solceller, solvarme samt biomasse kedler og -ovne. Der er tale om en mærkningsordning der viser, at din virksomhed har dokumenterede kompetencer til at installere VE-anlæg korrekt.
Det betyder, at man som kunde har sikkerhed for største udbytte af sin VE-installation. VE-godkendelsen erstatter ikke gældende krav i forbindelse med el- og VVS-autorisationer samt regler om kølemidler.
Læs mere om VE-ordningen her: Mere om VE-ordningen
Se listen over godkendte VE-virksomheder her: VE-godkendte virksomheder

Du har nu fået tilsagn om tilskud, du har fundet en god samarbejdspartner til at udføre opgaven, og frem for alt, du har fundet en driftssikker og energivenlig varmpumpe.

Så er det tid til selve installationen af en varmepumpe. Det er som oftest et projekt der tager 2-4 hverdage, hvor du må forvente at være uden varme og varmt vand. I enkelt tilfælde, hvor der skal laves ekstra meget rør-arbejde, eller hvis man f.eks. skal konvertere et El-hus til vandbåren, så må man forvente en længere periode med håndværkere i huset.

Men når man endelig er færdig, kan man glæde sig over en energi- og miljøvenlig opvarmning, der ofte giver rigtige gode besparelser på varmeregningen.
Ønsker du en vurderling af dine besparelsesmuligheder ved konvertering til en varmepumpe, kan du hos os bestille en gratis energiberegning her: Energiberegning

Ansøgning om udbetaling sendes via ansøgningsportalen. Ansøgning om udbetaling skal indsendes senest 2 år efter, at Energistyrelsen har givet tilsagn om tilskud til dit projekt. Ligeledes skal ansøgningen indsendes senest 30 dage efter, at dit projektet er afsluttet. Som dokumentation for gennemførsel af dit projekt, skal der vedlægges følgende:

1) Dokumentations for total udgift (faktura fra håndværker)
2) Dokumentation for betaling.
3) Evt. billeddokumentation for realisering.

Tilskud luft/vand varmepumpe

Opvarmet areal A++ varmepumpe A+++ varmepumpe
Under 75 m2 22.000 kr. 26.000 kr.
75 – 100 m2 22.000 kr. 26.000 kr.
101 – 150 m2 24.000 kr. 28.000 kr.
151 – 200 m2 26.000 kr. 31.000 kr.
201 – 250 m2 28.000 kr. 33.000 kr.
251 – 300 m2 30.000 kr. 36.000 kr
Over 300 m2 31.000 kr 37.000 kr.

Tilskud jordvarmepumpe

Opvarmet areal A++ varmepumpe A+++ varmepumpe
Under 75 m2 28.000 kr. 33.000 kr.
75 – 100 m2 28.000 kr. 33.000 kr.
101 – 150 m2 30.000 kr. 35.000 kr.
151 – 200 m2 32.000 kr. 38.000 kr.
201 – 250 m2 35.000 kr. 41.000 kr.
251 – 300 m2 37.000 kr. 44.000 kr
Over 300 m2 38.000 kr 45.000 kr.

Kan det betale sig, at skifte til en varmepumpe?

Som boligejer i Danmark, må man konstatere, at det ligner en rigtig fornuftig beslutning, at konvertere til en varmepumpe.

Vi ved med sikkerhed, at det bliver dyrere at varme op med olie- og gasfyr, da forhøjelse af afgifter på disse brændsler allerede er vedtaget.
Ligeledes fastholder og sænker man afgiften på el/kWh, så fordelen ved at have en varmepumpe og dermed opnå el-pris reduktion bliver endnu større.

Med den stigende interesse for grøn energi, besparelser og varmepumper generelt, sætter det også spor i boligmarkedet, hvor energimærkningen på huse i forbindelse med køb/salg også har opnået en langt større betydning.
Ofte kan en udskiftning af et ældre varmeanlæg til en ny varmepumpe betyde, at energiklassen på huset man ønsker at sælge, rykker 1-2 klasser op.
Det kan vise sig at være en rigtig fornuftig investering.

Har man et rigtig gammelt oliefyr, ja så ser vi ofte at boligejerne får en besparelse på varmeregningen på op mod 60%.
Hvorfor vente med at spare penge, kontakt os allerede i dag, så du kan være på vej mod en mere økonomisk og “sjovere” varmeløsning.