Jordvarmeanlæg pris – Hvad koster jordvarme?

– brug undergrunden som energikilde

Jordvarme pris ved vertikal jordvarme

Nedenstående eksempel på jordvarme anlæg pris gælder for traditionel bolig på 120-250 m2. Derudover med et energiforbrug ca. 2000 m3 gas eller 1.800 liter olie. Tænker du “hvad koster jordvarme?” – så læs med her.

En installation af jordvarme anlæg med egen boring i haven, indeholder typisk følgende:

 • Nedrivning og bortkørsel af eksisterende varmekilde

 • Montering af ny varmepumpe

 • Tilslutning til eksisterende radiator/gulvvarmesystem i bolig

 • Installation af boring/sonde i haven

 • Installation af rørføring mellem boring/sonde og varmepumpen

 • El-montage af varmepumpen

 • Isolering af berørte rør og brinerør

 • Påfyldning af væske/brine i boring/sonde

 • Opstart og indregulering af anlæg

 • Prisindikation på ovenstående installation ligger typisk mellem 330.000 – 450.000 kr. inkl. moms.

En jordvarme pris afhænger af størrelsen på varmepumpen samt længden/dybden af boringen.

Ved jordvarme med boring, kræves der ikke et større areal i haven. Selve boringen fylder omkring 15-30 cm i diameter, og kan sagtens placeres under fliser eller anden belægning f.eks. i indkørsel. Dog skal man være opmærksom på, at man ved udførsel af boringen, har behov for et større område. Dels kræves der plads til selve boremaskinen, men der skal også være plads til container og andet materiel i umiddelbar nærhed.

Boremaskinen kræver min. 3 meter i bredden og 4 meter i højden, for at komme ind på grunden. Hertil kommer, at boremaskinen kan veje op til 25 tons, hvilket ofte kræver køreplader under maskinen.

Den klare fordel ved denne form for jordvarme er, at man får den bedste energiudnyttelse i jorden og dermed også den bedste energieffekt i varmepumpen. Samtidig undgår man, at skulle grave en pæn og velholdt have op til installation af traditionel jordvarme, hvilket er positivt for den samlede jordvarme anlæg pris.

Udfyld og vi kontakter dig.

Eksempel på komplet jordvarme pris med slanger

Eksempel med slanger nedgravet til traditionel bolig på 120-250 m2. Energiforbrug på ca. 2000 m3 gas eller 1.800 liter olie.

En installation af jordvarme med slanger gravet ned i haven, indeholder typisk følgende:

 • Nedrivning og bortkørsel af eksisterende varmekilde

 • Montering af ny varmepumpe

 • Tilslutning til eksisterende radiator/gulvvarmesystem i bolig

 • Nedgravning af slanger i haven

 • Etablering af rørføring mellem slanger i haven og varmepumpen

 • El-montage af varmepumpen

 • Isolering af berørte rør og brinerør

 • Påfyldning af væske/brine i slanger

 • Opstart og indregulering af anlæg

 • Prisen på ovenstående jordvarme installation ligger typisk mellem 165.000 – 250.000 kr. inkl. moms.

Jordvarmeanlæg pris afhænger af størrelsen på varmepumpen samt antal meter slange, der skal nedgraves.

Ved traditionel jordvarme, kan man enten grave eller pløje slangerne ned. Det afhænger som oftest af plads og antal meter der skal nedgraves.
Man skal huske ved denne form for jordvarme anlæg, prisen ikke inkluderer en reetablering af haven. Gravearbejde i forbindelse med anlæg af jordvarme, efterlades som oftest groft planeret. Du skal derfor kalkulere med en vis portion arbejde eller økonomi, til at få græsplænen og haven ”pæn” igen.

Slanger der skal nedgraves i haven, skal ligge frit til himmel, dvs. de kan ikke placeres under terrassen eller carporten og ikke i umiddelbar nærhed af store træer.

Som oftest kræves der et frit areal på 400 – 600 m2.

Vil du høre mere om dine muligheder ofr jordvarmeanlæg og pris, så kontakt os eller benyt vores gratis energiberegner.

Liebhaverbolig
250 meter vertikal boring

I et nybyggeri i Dragør, hvor plads og jordbundsforhold ikke tillod traditionel jordvarme, måtte bygherre tænke alternativt. Løsningen blev en fremtidssikker løsning fra Weishaupt med en boring/sonde på 250 meter.

Slut med
kolde stuer

1200 m horisontale slanger

Kolde stuer om eftermiddagene, når børnene kom hjem fra skole, var blevet for meget for familien. De ønskede en ny komfortabel varmeløsning, der ikke krævede konstant opmærksomhed. Det krævende træpillefyr blev udskiftet med en jordvarmeløsning fra Weishaupt.

Få en gratis
energiberegning

Brug 5 min. og udfyld vores skema, så udarbejder vi en gratis beregning. Beregningen giver dig et overblik over dit nuværende anlæg, i forhold til forbrug, økonomi og miljø samt fremtidsmulighederne med en ny energirigtig varmepumpe. Beregn din pris på jordvarmeanlæg her og se, hvad jordvarme koster.

Horisontale slanger
vandret jordvarme

Det traditionelle jordvarmeanlæg med horisontale slanger fik sin debut i Danmark for snart 40 år siden.

Den gang havde man ikke 100% styr på dimensioneringen. Ofte var jordarealet for lille og jordslangerne var placeret for højt i jorden. Dette har medført et til tider ufortjent dårligt ry for jordvarme, når haven var tilfrosset og den eneste tilbageværende varmekilde var den dyrt kørende el patron i varmepumpen.

I dag ved vi, at jordslangerne skal graves 20 cm under den maksimale frostgrænse (dvs. 120 cm i Danmark). Sammen med et tilstrækkeligt jordareal, sikrer dette at anlægget klarer sig igennem den hårdeste danske vinter, uden at effektiviteten og dermed økonomien lider nød.

Fordele/ulemper

 • Arealet hvor der er lagt jordvarmeslanger, må ikke efterfølgende bebygges eller bruges til formål, der frarøver jorden nedbør.
 • Etableringen af et horisontalt jordvarmeanlæg ødelægger altid græsplænen og vil altid medføre en større reetablering af haven.

Dette kan være en anledning til at give haven en generel opfriskning. Hvis ikke man ønsker eller behøver at opfriske haven, da kan det i mange tilfælde i forhold til den samlede pris betale sig at kigge på en lodret jordsonde i stedet, hvor omkostningen til reetablering oftest er langt mindre.

Vertikal boring
lodret jordvarme

En lodret jordsonde optager et forsvindende lille areal.

Teknisk set kan den etableres næsten alle steder, f.eks. i indkørslen. Det bliver derved muligt, at installere jordvarme, hvor pladsen ellers ikke er til det.

I praksis er der en række miljøforhold, der skal være i orden og dette skal godkendes af den tilhørende kommune.

Den lodrette jordsonde henter sin energi fra de dybere jordlag og er derfor upåvirket af vind, vejr og årstid.

Afhængig af undergrunden kan der bores op til 250 m pr. boring. Temperaturen fra sonden er højere gennem vinteren og varmepumpens effektivitet øges derved.

Fordele/ulemper

 • Der er en række ekstra omkostninger og altså højere priser forbundet med etableringen af en jordsonde.

Dette gør umiddelbart den lodrette jordsonde til en dyrere løsning, end de traditionelle vandrette anlæg, men udgifter til reetablering kan udligne prisen på de 2 typer af løsninger.

Weishaupt er
Eksperter i boringer

Den grundlæggende forudsætning for velfungerende jordvarme og vores priser, er en professionel og korrekt dimensioneret løsning. Hvad enten det drejer sig om en boring til en jordsonde eller slanger under jorden, kan vi etablere jordvarme. Weishaupts datterselskab BauGrund Süd er en af de største og mest professionelle virksomheder i Europa inden for geotermi.

 • Energibesparende varmepumper

 • Tysk producent

 • 24 timers døgnvagt

 • Top kvalitet

 • Rådgivning

 • Gratis beregning

 • Fornuftige priser

 • Kontakt os

Udfyld og vi kontakter dig.