Jordvarme - Effektive jordvarmeanlæg fra Weishaupt

Jordvarme – dyrest, bedst, billigst!

Hvad koster jordvarme? Et jordvarmeanlæg er den dyreste form for opvarmning at etablere, men samtidig også den mest effektive – og i det lange løb bliver den dyrere pris den billigste!

Fordele ved et jordvarmeanlæg fra Weishaupt:

 • Den ultimative grønne løsning
 • “Gratis” varme fra undergrunden
 • Weishaupt står for al myndighedsbehandling
 • Ejer af Europas største borefirma
 • Højeste COP-værdi
 • Dygtige ingeniører = korrekt dimensionering
 • Jordvarme er den ultimative form for opvarmning

De 2 mest anvendte typer af jordvarmeanlæg er:

 1. Horisontale slanger
 2. Vertikal boring

Længere nede på siden gennemgår vi de to løsninger for anlæg af jordvarme.

Med en vertikal boring – også kaldet vertikal eller lodret jordvarme – kan du få et jordvarmeanlæg uden at ødelægge haven. Du kan således bibeholde din have som den er i dag – eller holde muligheden åben for at foretage ændringer i fremtiden.

Med en løsning fra Weishaupt er du sikret en problemfri totalleverance, der yder hvad vi lover.

Vi giver 10 års garanti på ydelsen af boringen – mere trygt bliver det ikke.

Den grundlæggende forudsætning for velfungerende jordvarme og vores priser, er en professionel og korrekt dimensioneret løsning. Hvad enten det drejer sig om en boring til en jordsonde eller slanger under jorden. Weishaupts datterselskab BauGrund Süd er en af de største og mest professionelle virksomheder i Europa inden for geotermi.

Know-how og professionalisme

Weishaupt har erfaring fra mere end 10.000 anlæg og har boret langt over 2 millioner meter i dybden.

Du har bygherrens sikkerhed

Kvalificeret fagpersonale, professionel boreteknik, konstant overvåget af TÜV samt komplet forsikringsdækning begrænser risikoen for fejl betragteligt.

Vi går helt ned til 300 meter

Weishaupt foretager jordsondeboringer ned til 300 meters dybde.

Jordvarme med varig drift

Jordsonder fra Weishaupt skal betragtes som en del af bygningen, og er derfor dimensioneret til at skulle anvendes i mange årtier.

Samlet løsning

Weishaupt sørger altid for godkendelser hos myndighederne, en professionel boring og tilslutning af jordsonden til varmepumpen.

Og på grund af vores erfaring og dygtige personale kan vi sørge for jordvarme til attraktive priser.

Jeg vil gerne vide mere om jordvarme

 

Eksempler på jordvarmeanlæg Weishaupt har udført

Horisontale slanger – vandret jordvarme

Det traditionelle jordvarmeanlæg med horisontale slanger fik sin debut i Danmark for snart 40 år siden.

Den gang havde man ikke 100% styr på dimensioneringen. Ofte var jordarealet for lille og jordslangerne var placeret for højt i jorden. Dette har medført et til tider ufortjent dårligt ry for jordvarme, når haven var tilfrosset og den eneste tilbageværende varmekilde var den dyrt kørende el patron i varmepumpen.

I dag ved vi, at jordslangerne skal graves 20 cm under den maksimale frostgrænse (dvs. 120 cm i Danmark).

Sammen med et tilstrækkeligt jordareal, sikrer dette at anlægget klarer sig igennem den hårdeste danske vinter, uden at effektiviteten og dermed økonomien lider nød.

Fordele/ulemper

 • Arealet hvor der er lagt jordvarmeslanger, må ikke efterfølgende bebygges eller bruges til formål, der frarøver jorden nedbør.
 • Etableringen af et horisontalt jordvarmeanlæg ødelægger altid græsplænen og vil altid medføre en større reetablering af haven.

Dette kan være en anledning til at give haven en generel opfriskning. Hvis ikke man ønsker eller behøver at opfriske haven, da kan det i mange tilfælde i forhold til den samlede pris betale sig at kigge på en lodret jordsonde i stedet, hvor omkostningen til reetablering oftest er langt mindre.

Vertikal boring – vertikal/lodret jordvarme

En lodret jordsonde optager et forsvindende lille areal.

Teknisk set kan den etableres næsten alle steder, f.eks. i indkørslen. Det bliver derved muligt, at installere jordvarme, hvor pladsen ellers ikke er til det.

I praksis er der en række miljøforhold, der skal være i orden og dette skal godkendes af den tilhørende kommune.

Den lodrette jordsonde henter sin energi fra de dybere jordlag og er derfor upåvirket af vind, vejr og årstid.

Afhængig af undergrunden kan der bores op til 250 m pr. boring. Temperaturen fra sonden er højere gennem vinteren og varmepumpens effektivitet øges derved.

Fordele/ulemper

 • Der er en række ekstra omkostninger og altså højere priser forbundet med etableringen af en jordsonde.

Dette gør umiddelbart den lodrette jordsonde til en dyrere løsning, end de traditionelle vandrette anlæg, men udgifter til reetablering kan udligne prisen på de 2 typer af løsninger.

Jordvarme

Mere om jordvarme

Energivenlig opvarmning

Et jordvarme anlæg udmærker sig blandt andet ved at kunne producere helt op til tre gange så meget energi, som det forbruger. Der er med andre ord tale om en yderst energivenlig måde at opvarme sin bolig på.

Lavere CO2-udslip

Udover at jordvarmeanlægget producerer langt mere energi, end det forbruger, er der også store fordele ved opvarmningsmetoden, når det kommer til CO2-udslip. Det vil nemlig typisk være omkring 50-75 procent lavere end ved brug af andre former for opvarmning.

Hvad koster jordvarme?

Det store stykke arbejde, der er involveret, når man skal etablere både vertikal og lodret jordvarme gør, at jordvarmeanlæg har en pris, der er højere end andre former for opvarmning. Pengene tjener dog sig selv ind på længere sigt, da opvarmningsformen er yderst effektiv. Dermed bliver den med tiden den billigste løsning.

Store besparelser ved jordvarme anlæg

Vi etablerer jordvarme til attraktive priser, og opvarmningsformen giver store besparelser på varmeregningen. Ofte kan man spare helt op til 50-60 procent ved at skifte fra eksempelvis fjernvarme til et jordvarmeanlæg.