Lyd- og støjsvag varmepumpe

Bliv klogere på lydforhold og betydning af placering

Lyd fra luft/-vand varmepumper

Leder du efter den mest støjsvage varmepumpe luft til vand? Temaet lyd i forbindelse med støjsvag luft til vand varmepumpe er til tider en varm kartoffel. Årsagen til at luft/-vand varmepumper generer lyd er, at der inde i udedelen sker en proces der bygger på et kompressionsprincip i stil med det man finder i et køleskab, blot omvendt. Man har et kølemiddel der fordamper ved lav temperatur og derefter komprimeres i en kompressor for at opnå en ønsket temperatur. Yderligere har man en eller to blæsere, der trækker luften ind over fordamperfladen. Dermed opstår der lyde fra kompressoren som kan opfattes som forstyrrende for nogle mennesker.

Lydsvag varmepumpe – luft til vand

Kombinationen af en kompressor der arbejder, blæsere der kører og små vibrationer i rør og kabinet, skaber nogle lyde som ofte beskrives som støj. Varmepumpens lydtryk måles i decibel (dB) og kan være en lidt svær betegnelse at forstå. I skemaet til højre, er der indsat en sammenligning for at gøre det mere gennemskueligt at forstå en støjsvag varmepumpe.

I datablade og anden produktdata fra producenter er varmepumpens lydtryksniveau oftest opgivet i dB(A), hvor A-et er en frekvensvægtning der gør den målte lyd sammenlignelig med den lyd vi som mennesker kan opfatte.

Lydkilde Decibel (dB)
Menneskets vejrtrækning 10 dB
Blade der blæser i vinden 20 dB
Hviskende tale 30 dB
Dæmpet radio 40 dB
Dæmpet tale 50 dB
Almindelig tale 60 dB
Gadestøj i beboelsesområde 65 dB
Støvsuger 70 dB
Hårtørrer 80 dB
Max støjgrænse for arbejds-støj 85 dB
Voldsom råben 90 dB
Motorsav 120 dB
Kanon 180 dB

Få en gratis
energiberegning

Brug 5 min. og udfyld vores skema, så udarbejder vi en gratis beregning. Beregningen giver dig et overblik over dit nuværende anlæg, i forhold til forbrug, økonomi og miljø samt fremtidsmulighederne med en ny energirigtig varmepumpe. Beregn din pris på jordvarmeanlæg her og se, hvad jordvarme koster.

Hvorfor al den debat om lyd?

Årsagen til at lyd er så stort et tema for luft til vand varmepumpe er, ud over den åbenlyse grund at støj kan virke forstyrrende, også at der fra Miljøstyrelsens side er udarbejdet nogle vejledende støjgrænser. Disse støjgrænser henholder kommunerne sig til i forbindelse med eventuel tvist om støjgener mellem eksempelvis naboer. Med bygningsreglementet 2010 blev de vejledende støjgrænser et direkte krav, da de blev skrevet ind i reglementet.

Er du i tvivl om støj kan være et problem for dig i forbindelse med dine overvejelser omkring varmepumpe, kan du med fordel bruge Energistyrelsens støjberegner til at hjælpe dig med at finde den optimale placering af din udedel. Du kan finde støjberegneren på dette link: Støjberegner

Du kan også læse mere dybdegående om emnet støjsvag varmepumpe og generel støj fra varmepumper i vejledningen til støjberegneren. Du finder vejledningen her: Vejledning til støjberegner

Tidsperioden Sommerhusområder Tæt lav bebyggelse,
parcel- og rækkehuse
Etagebyggeri, blandet bolig,
enkeltliggende huse og erhverv
Hverdage kl. 07.00-18.00

Lørdage kl. 07.00-14.00

≤ 40 dB ≤ 45 dB ≤ 50-55 db
Hverdage kl. 18.00-22.00

Lørdag kl. 14.00-22.00

Søndag kl. 07.00-22.00

≤ 35 dB ≤ 40 dB ≤ 45 dB
Alle dage kl 22.00-07.00 ≤ 35 dB ≤ 35 dB ≤ 35 dB